Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel

Bureau Babel is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in 's-Hertogenboschfilmpje Culturele Ladekast - digitaal!Culturele Ladekast - digitaal! from Bureau Babel on Vimeo.

Culturele Ladekast - digitaal! from Bureau Babel on Vimeo .

image by WebDog

Richtlijnen voor regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 bekend


Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
De volledige subsidieregeling is nu te downloaden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016.

Kansen voor ieder kind

Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Dat lukt als het (mee)maken van cultuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het PO 2017-2020.

Samen met lokale en regionale overheden

Om cultuuronderwijs een stevige basis te geven werkt het Fonds samen met regionale en lokale overheden. Per jaar is door deze samenwerking 20 miljoen euro beschikbaar voor cultuuronderwijs. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen.

Aanvragen
De aanvraag wordt gedaan door een penvoerder. Dit is een culturele instelling die door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te dienen. Voor de lopende regeling 2013-2016 was dat Bureau Babel en ook voor de komende aanvraag voor 2017-2020 zal Babel deze taak op zich nemen. De penvoerder doet een aanvraag voor vier jaar en werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs.

Meer informatie over de regeling

Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. De volledige subsidieregeling is nu ...

image by WebDog

Ruim 700 aanvragen voor impuls muziekonderwijs


Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. Minister Jet Bussemaker (cultuur) maakte dit resultaat bekend tijdens een werkbezoek. 
De minister is erg verheugd dat zoveel scholen inzetten op (verbetering van) muziekonderwijs. ‘Dat enthousiasme wil ik belonen en daarom heb ik de regeling veranderd, zodat we geen enkel goed voorstel hoeven af te wijzen.’ Hiermee bevestigt minister Bussemaker haar ambitie om in 2020 op alle basisscholen muziekonderwijs aan te bieden.

Impuls Muziekonderwijs
Minister Bussemaker stelt de komende jaren €25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.
Scholen kunnen hun aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de eerste ronde van deze subsidieregeling heeft het Fonds 728 aanvragen van scholen ontvangen. Deze scholen willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs op hun school. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen, heeft minister Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld aan het Fonds voor deze aanvragen.

Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. Minister Jet Bussemaker (cultuur) maakte dit resultaat bekend tijdens een werkbezoek. De minister is erg verheu...

image by WebDog

Recensies & reportages Babelredactie


Bureau Babel heeft een eigen redactie: Ymke, Merel, Nienke en Liza van het Stedelijk Gymnasium duiken voor Bureau Babel in het culturele leven van Den Bosch. De jongeren schrijven recensies en maken reportages – over theatervoorstellingen tot exposities, literatuur tot architectuur.

Kijk bij EN MEER voor de recensies en de intro-filmpjes van de redactieleden.
Volg ze ook op Facebook en Instagram!

Bureau Babel heeft een eigen redactie: Ymke, Merel, Nienke en Liza van het Stedelijk Gymnasium duiken voor Bureau Babel in het culturele leven van Den Bosch. De jongeren schrijven recensies en maken reportages – over theatervoorstellingen tot exposities, literatuur tot architectuur. Kijk bij EN MEER voor de recensies en de intro-filmpjes van de red...