Op maat

Bureau Babel is als een spin in het web: intermediair tussen cultuur en onderwijs.

We ontwikkelen jaarlijks uiteenlopende programma’s en projecten voor zowel scholen als instellingen – vertrouwd standaardwerk. Maar we kunnen én doen meer: maatwerk, toegespitst op doel en doelgroep. Ook voor het ‘vrije circuit’, naschoolse opvang, kinderdagverblijven of jeugdorganisaties zetten we onze kennis en ervaring graag in.

Met contacten tot in de verste uithoeken en kennis van zaken, adviseert en regelt Bureau Babel ook bij specifieke vragen. En stellen we culturele programma’s samen of organiseren we activiteiten op maat.

Vragen? Plannen? Bel of mail ons vooral.

image by WebDog

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.