Over Babelnet

Om die uitwisseling van kennis en ervaring te voeden, organiseert Bureau Babel jaarlijks verschillende bijeenkomsten, masterclasses en lezingen voor afgevaardigden van de culturele instellingen en scholen waar actuele thema’s (door deskundige gasten) worden besproken.

Daarnaast organiseert Bureau Babel jaarlijks de Cultuurmarkt waar de Bossche musea, theaters, bibliotheek, gezelschappen, kunstenaars en andere makers hun educatieve activiteiten presenteren aan het onderwijs.

image by WebDog

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.