Spreekuur

Elke laatste donderdag van de maand trekken wij onze vriendelijkste pakken aan, hebben wij de koffie en de thee al driemaal herzet, kloppen we de kussens in de stoelen nog eens op en zitten wij helemaal klaar voor alle brandende vragen en prangende punten.

Tijdens ons Babelspreekuur hebben we de tijd voor aanbieders van kunst-educatieve projecten en activiteiten uit Den Bosch en de regio. We horen (en zien) dan graag wie of wat ze zijn en welk aanbod ze presenteren. Daar kunnen wij dan weer mee aan de slag. We maken het vervolgens wereldkundig via Babelnet, de website of nieuwsbrief.

Het Babelspreekuur is elke laatste donderdag van de maand, om 10.30 uur.
Wil je graag langskomen? Bel of mail ons voor een afspraak.

image by WebDog

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.