82 van 172 items

Scholing beeldende vakken

Cecil Kemperink

 • groep: leerkrachten
 • datum opties: in overleg
 • duur: hele traject kan een schooljaar in beslag nemen, scholing team in 1 of 2 studiedag(en)
 • genre: beeldend
 • locatie: op school of in atelier
 • gezelschap: Cecil Kemperink
 • kosten: 55 euro per uur [aantal uren is afhankelijk van grootte v/h programma + aantal leerkrachten]

Een programma voor deskundigheid bevordering voor het hele of voor een deel van het team

Een scholing programma om de beeldende vorming in uw school een volwaardige plaats te geven naast alle andere vakken!
 • Ruimte voor de beeldende vakken
 • Doorlopende leerlijn beeldende vakken
 • Leerkrachten die zich capabel voelen en gesteund weten om lessen beeldende vorming te ontwikkelen en te geven
 • Leerlingen die leren dat ze hun gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken in beeldend werk en ook dat ze met beelden kunnen communiceren (kerndoelen 54 en 55)

 

MEER INFO EN RESERVEREN: Cecil Kemperink
TELEFOON: 073 6412135 of 06 23836620
E-MAIL: cecilkemperink@home.nl
WEBSITE: www.cecilkemperink.nl

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.