63 van 168 items

Allemaal Streepjes

Projectbureau Buiten de Lijntjes

  • groep: 5, 6, 7
  • datum opties: in overleg
  • duur: 2 ochtenden van 1 uur
  • genre: beeldend
  • locatie: op school
  • gezelschap: Projectbureau Buiten de Lijntjes
  • kosten: €5,- per kind

Een kunsteducatief project over het werk en de werkwijze van Vincent van Gogh. Aan de hand van verschillende schilderijen ontdekken kinderen welke schildertechniek de kunstenaar gebruikte en wat dit doet met kleur. Vervolgens creëren kinderen hun eigen schilderij waarin ze de besproken technieken toepassen.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.