167 van 168 items

Zelfstandig bezoek: Vaste Collectie

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • datum opties: in overleg (min. 2 weken vooraf reserveren)
  • duur: in overleg
  • genre: erfgoed
  • locatie: Het Noordbrabants Museum
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum
  • kosten: gratis

Een zelfstandig bezoek met uw leerlingen is gratis! U kunt tot uiterlijk twee weken vooraf reserveren. Zorg wel voor voldoende begeleiding (1 begeleider per 10 leerlingen) en een opdracht waarmee de leerlingen gericht aan de slag kunnen.

De Romeinenzaal – Groep 1 t/m 8 - GRATIS
De Romeinenzaal is speciaal voor het onderwijs ingericht in drie thema’s: vechten, geloven en wonen. Hoe deden de Romeinen dat in Brabant? Door het bestuderen van Romeinse voorwerpen en bekijken van maquettes en filmpjes vinden leerlingen hier antwoord op.

Verhaal van Brabant – Groep 1 t/m 8 - GRATIS
De middeleeuwse stad, de Tachtigjarige Oorlog, Vincent van Gogh, de industrialisatie: alles komt tot leven door de ontdekstations, maquettes en bijzondere projecties. In de interactieve toekomstarena ontstaat een beeld van de toekomst van Brabant.

Doe het zelf Pakket: Geschiedenis - Groep 3 t/m 4 – GRATIS
Het materiaal gaat over de tijd van opa en oma en de verschillen met de tegenwoordige tijd. Tip: sluit aan bij Tonny en Kee van Erfgoed Brabant. Locatie: Het Verhaal van Brabant.

MEER INFO EN RESERVEREN: Het Noordbrabants Museum
TELEFOON: 0736877820
EMAIL: reservering@hnbm.nl
WEBSITE: http://www.hnbm.nl/onderwijs/primair-onderwijs/

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.