160 van 168 items

Verdiepingscursus ICC

Babel

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: Dinsdag 29 oktober, 12 november 25 november 2019
  • duur: 15.30u. tot 18.00u.
  • lesmateriaal: ja
  • locatie: Babel, Hinthamerstraat 72-74
  • gezelschap: Babel
  • kosten: €500,- LET OP: voor leerkrachten van basisscholen uit de gemeente s-'Hertogenbosch is er dit jaar een subsidie beschikbaar

De ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie staan niet stil. Dat merken ook de Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers) die de afgelopen jaren bij Bureau Babel zijn opgeleid. Verschillende onderdelen van de programma’s, geleerd tijdens de cursus zijn toe aan updates wat betreft beleidsplannen, en aan verdere verdieping. Omdat er altijd ICC’ers zijn die in de praktijk tegen dingen aanlopen, of blijvend vragen hebben.

Om te kunnen reageren op deze ontwikkelingen en problemen, organiseert Bureau Babel de Verdiepingscursus ICC. De cursus bestaat uit drie dagdelen en behandelt belangrijke thema’s, aan de hand van de beleidsplannen cultuureducatie:    
1. Visie: wat is het doel waar ik naar toe wil werken, mijn toekomstperspectief?
2. Stand van zaken: vanuit welk startpunt vertrek ik?
3. Beleid: wat ga ik doen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen?
4. Praktijk: waar loop ik tegenaan en hoe kan ik dit ombuigen?

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Mail ons!

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.