92 van 168 items

Culturele Ladekast teamtraining

Bureau Babel

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: in overleg met de school
  • duur: 4 uur
  • lesmateriaal: ja
  • locatie: op school
  • gezelschap: Bureau Babel
  • kosten: kostenloos voor schoolteams uit het Bossche po die werken met de Culturele Ladekast. Voor hen is er dit jaar een subsidie beschikbaar

Deze teamtraining is bedoeld voor alle leerkrachten die aan de slag gaan met de Culturele Ladekast. De training biedt praktische tips en handvatten om het model van de Ladekast te gebruiken in de dagelijkse schoolpraktijk. Met als ultieme doel de borging van de doorlopende leerlijn cultuureducatie, waarbij het belang van het kind uiteraard het vaandel draagt.

Met het hele team van de school werk je aan de kwaliteit van de cultuureducatie. Je gaat aan de slag met ideeën over onderwijs, creativiteit, kunst en cultuur. De docenten/leerkrachten van de school ontwikkelen een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie met mooie en goede lessen in alle disciplines en voor alle leerlingen. Dit is ook een vereiste binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waaronder de Ladekast valt.

Je traint dus, in kennis en kunde rondom cultuureducatie in het onderwijs, maar je ontwikkelt ook nog eens daadwerkelijk een lessenreeks, leert de Culturele Ladekast als instrument te gebruiken, volgt de landelijke ontwikkelingen binnen cultuuronderwijs en leert over het belang van kunstzinnige vorming.

 

Neem bij belangstelling contact op met Babel.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.