91 van 168 items

Componeren in de klas

Philharmonie zuidnederland

  • groep: 5, 6, 7, 8
  • datum opties: beperkt beschikbaar, data in overleg met de school
  • genre: muziek
  • lesmateriaal: ja
  • max. leerlingen: 1 musicus per 15 leerlingen, vaak zullen 2 musici per klas nodig zijn
  • locatie: op school, presentatie in aula of speelzaal
  • gezelschap: Philharmonie zuidnederland
  • kosten: € 6,25 per leerling voor 3 workshops

Wie echt wil weten hoe muziek werkt, hoe een symfonieorkest in elkaar zit en hoe een muziekstuk tot stand komt, kan het beste zelf muziek maken. De philharmonie zuidnederland biedt daarom ook diverse creatieve workshops aan. Deze zijn op de wens van de school aan te passen.
In de workshop Componeren in de klas maken leerlingen samen met een musicus van philharmonie zuidnederland een klankstuk op basis van een verhaal of een thema. Via muzikale oefeningen onderzoeken ze de klankkleuren van instrumenten die de musicus of zijzelf hebben meegebracht. Soms kun je een instrument heel anders laten klinken dan je op de muziekles leert. De workshopleider zorgt ervoor dat uit alle goede ideeën van de leerlingen een samenhangend klankstuk ontstaat. Hierbij is samenwerking essentieel. Leerlingen leren tijdens de workshops spelenderwijs hoe dat in een orkest gaat. Tot slot presenteren de leerlingen de eigengemaakte compositie. Ze ondervinden daarbij dat het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de compositie goed uit te voeren. Componeren in de klas biedt ruimte voor maatwerk, passend bij een thema van de school. Het doet een beroep op het creatief vermogen en sluit aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. De workshops zijn eventueel te combineren met een bezoek aan de muzikale voorstelling De Liefhebber of HeartBeat. Dan kijk en luister je met andere ogen en oren naar het orkest.

MEER INFO EN RESERVEREN: philharmonie zuidnederland

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.