130 van 168 items

Kunst en animatie

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 5, 6, 7, 8
  • datum opties: in overleg
  • duur: 90 minuten
  • genre: beeldend
  • lesmateriaal: Al het lesmateriaal staat op de website van het museum
  • locatie: Het Noordbrabants Museum
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum
  • kosten: €45,- per 16 leerlingen
Zowel in de klas als in het museum onderzoeken de leerlingen kunstwerken aan de hand van beeldaspecten (lijn, kleur, licht, vorm, voorstelling, compositie). In het Medialab maken de leerlingen een animatie aan de hand van één van de beeldaspecten. Deze museumles kan op elk onderwijsthema worden aangepast.

MEER INFO EN RESERVEREN: Tim Veldhuis
TELEFOON: 073 6 877 820
EMAIL: reservering@hnbm.nl
WEBSITE: www.hnbm.nl/onderwijs/primair-onderwijs

 

Dit programma is slechts één van de vele mogelijkheden in Het Noordbrabants Museum. Voor het complete aanbod kijk op de website of neem contact op voor een programma op maat.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.