165 van 168 items

We Like Bosch

Kunstbalie, Het Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en Muzerije

  • groep: 5, 6, 7, 8
  • datum opties: In overleg met de school
  • duur: van dagdeel tot vier weken - door leerkracht te bepalen
  • genre: beeldend
  • locatie: Op school
  • gezelschap: Kunstbalie, Het Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en Muzerije
  • kosten: € 150,- voor alle groepen 5 t/m 8 of € 75,- voor een groep

Wil je in de klas aan de slag met Jheronimus Bosch? Het project We like Bosch bevat alle materialen die nodig zijn om je eigen lessen samen te stellen.

Bij de leskist hoort tevens een grote, levensechte reproductie van het drieluik 'De Hooiwagen' en een hedendaags kunstwerk, geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch. Leerlingen doen op een uitdagende manier onderzoek naar zijn kunst en formuleren een eigen antwoord op de vraag: "Als Jeroen Bosch nu zou leven, hoe zou zijn werk er dan uitzien?"
De leskist blijft vier weken op school en is tevens zeer geschikt ter voorbereiding op een bezoek aan Het Noordbrabants Museum en/of het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch.

MEER INFO EN RESERVEREN: Grace Barten
TELEFOON: 013-4648280
EMAIL: grace.barten@kunstbalie.nl
WEBSITE: www.kunstbalie.nl

 
 

 

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.