164 van 168 items

Walk With Me

Het Zuidelijk Toneel

  • doelgroep: havo/vwo-bb, havo/vwo-ob
  • datum opties: in overleg met de school
  • duur: 1 dagdeel
  • genre: muziek
  • lesmateriaal: ja
  • locatie: op locatie
  • gezelschap: Het Zuidelijk Toneel
  • kosten: Kosten voor de school is het gebruik van iPads. Als de school zelf over de juiste iPads beschikt (met GPS) zijn er geen kosten.

Een kunstklankroute, geïnspireerd op de stad en het werk van Jheronimus Bosch. Met een speciale applicatie voor tablet of smartphone loop je door een compositie van muziek, tekst en geluid, waarbij elke stap die je zet invloed heeft op wat je hoort. Je bepaalt zo je eigen muzikale, historische wandeling door de gedachtewereld van Jheronimus.

Met de app Walk With Me loop je een route door het oude centrum van ’s-Hertogenbosch. Langs plekken waar Jheronimus Bosch zich begaf, zoals zijn atelier, de Sint Jan en het Swaenenbroedershuis. Via GPS-aansturing hoor je een geluidscompositie, die door componistenduo Strijbos & Van Rijswijk speciaal voor een bepaald geografisch gebied is gemaakt. Je bepaalt zelf het tempo en de route in een gebied.
Al wandelend verandert de muziek en kijk je door de ogen van Jheronimus Bosch naar de stad en zijn tijd. Toneelschrijver Jibbe Willems laat de figuren van Jheronimus tot je spreken, en je hoort historische informatie van kunsthistoricus Tijn Vaes. Zo ervaart iedereen zijn eigen soundscape of klanklandschap.

Speciaal voor het onderwijs
In samenwerking met Afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch maakt Het Zuidelijk Toneel een educatieve versie van deze app, waarin opdrachten vooraf, tijdens en na de route zijn verwerkt. Leerlingen blikken terug op het verleden om naar het heden te kunnen kijken, en vervolgens schetsen zij een mogelijke toekomst.

Ter voorbereiding is er lesmateriaal beschikbaar, waarmee de leerlingen ingaan op het effect van geluid en muziek op hetgeen je ziet. Zoals soundscapes worden toegepast in films, zullen zij tijdens de wandeling soundscapes horen bij wat ze zelf waarnemen in de stad. Op verschillende GPS-locaties krijgen ze extra info, vragen en/of opdrachten om zich bewuster te worden van de ervaring en de inhoudelijke laag van de applicatie.
Na de wandelling vindt er een workshop plaats, waarin de leerlingen met een docent van Het Zuidelijk Toneel zelf gaan filosoferen. In welke tijd leven wij nu? En waar komen wij over 250 jaar uit? Jheronimus Bosch leefde in een tijd van grote transitie, net als wij nu. Vanuit de geschiedenis reflecteren we op de wereld zoals deze nu is, en hoe het straks zal zijn.
 
Walk With Me is vanaf nu beschikbaar. De app en het educatief materiaal blijft beschikbaar voor het onderwijs, ook na het Jheronimus Bosch jaar.
 
 
 

MEER INFO EN RESERVEREN: Het Zuidelijk Toneel
TELEFOON: 013 334 45 15
EMAIL: educatie@hzt.nl
WEBSITE: www.hzt.nl/educatie#walkwithme-marginalia   

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.