138 van 186 items

Jij met klei! Korte cursus beeldende vorming met klei

Cecil Kemperink

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: in overleg
  • duur: 5 lessen van 2,5 uur
  • genre: beeldend
  • max. leerlingen: maximaal 8 leerkrachten
  • locatie: De Gruyter Fabriek ’s-Hertogenbosch of op jouw school
  • gezelschap: Cecil Kemperink
  • kosten: € 950,- inclusief heel veel creativiteit, klei en stookkosten

Het zelf ervaren staat voorop in deze korte scholing beeldende vorming met klei. Je leert hoe je jouw creativiteit (en ook die van je leerlingen) verder kunt ontwikkelen. Daarnaast krijg je heel veel nieuwe ideeën voor lessen en didactische tips. 

Je gaat zelf met de handen in de klei aan de gang om jouw ervaring en vaardigheid op het gebied van ruimtelijk vormgeven in klei en jouw theoretische kennis van dit bijzondere materiaal te vergroten. Alle vragen die je hebt, alle onduidelijkheden over klei, drogen, decoreren en stoken worden behandeld. 
Bespreken van en reflectie op je eigen werk en dat van de anderen is een vast onderdeel (zoals dat in een beeldende les ook aan bod komt, zie kerndoel 55). 
Dit alles wordt zo aangeboden dat je er meteen je voordeel mee kan doen in jouw eigen lessituatie op school. 
Korte cursus van 5 lessen van 2,5 uur, waarin diverse klei technieken en didactische werkvormen aan bod komen. Deze worden gegoten in beeldende opdrachten die een houvast bieden in de eigen lessituaties; leren in de praktijk.
 

MEER INFO EN RESERVEREN: Cecil Kemperink
TELEFOON: 06-23836620
E-MAIL: cecilkemperink@home.nl
WEBSITE: www.cecilkemperink.nl/educatie

 

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.