127 van 168 items

Klas en kunst op maat

Muzerije

  • groep: 5, speciaal onderwijs
  • doelgroep: vso
  • datum opties: het hele schooljaar
  • duur: 16 weken in overleg
  • genre: beeldend
  • locatie: op school
  • gezelschap: Muzerije
  • kosten: €6,40 per leerling

Jaarlijks terugkerend educatieprogramma waarbij kinderen op actieve wijze kennis maken met cultuur – muziek, dans, theater en beeldende kunst- op een leeftijd dat ze hiervoor bijzonder ontvankelijk zijn (ontdekken en keuzes maken). Uitgangspunt is dat kinderen geïnspireerd en gemotiveerd raken; ze ervaren dat ze iets graag doen en ontdekken wellicht een nieuw talent bij zichzelf. 

Muzerije docenten laten de kinderen ervaren hoe leuk het is om dingen uit te proberen en zichzelf creatief te uiten. Het programma wordt in overleg op maat samengesteld. Naast zelf kunst maken en beleven is er in de lessen ook veel ruimte voor kinderen om te reflecteren op kunst; dus met elkaar in gesprek gaan en met elkaar praten over waar aan gewerkt is in de klas. Het programma sluit aan bij de kerndoelen en aanbodsdoelen van TULE/SLO (K.O. ) en de Culturele Ladekast en kan desgewenst ook vakoverstijgend worden ingezet (OJW, taal).
 
Kijk hier voor de aftermovie van de Klas en Kunst workshopmiddag op locatie van Muzerije van afgelopen seizoen: https://youtu.be/7S9sa4Z0-5c
 
Via Klas en Kunst op maat kun je als leerkracht het programma op maat samen stellen in overleg met de projectleider van Muzerije.  
Voorbeelden: 
- je school werkt thematisch en wil per blok Klas en Kunst laten aansluiten bij het onderwerp/thema waar kinderen dan mee bezig zijn. 
- je werkt volgens een specifieke onderwijsmethodiek; de klas en kunst docent kan dan voorafgaand aan de lessenreeks op werkbezoek komen en de lessen /werkwijze op maat afstemmen. 
- afstemmen wat goed aansluit bij leerlingen in het speciaal onderwijs
 
Extra opties: We bieden i.s.m. het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het NoordBrabants Museum de mogelijkheid om in het verlengde van Klas en Kunst een bezoek te brengen aan een museum. Of u kunt met uw klas deelnemen aan de Klas en Kunstmiddag op locatie van Muzerije met nog meer workshops en een eindpresentatie op het podium. Op deze manier verbinden we actieve cultuureducatie met receptie, reflectie en analyse. De vier pijlers van cultuureducatie zoals je ze ook tegen komt in de Culturele Ladekast van Bureau Babel. Leerkrachten worden uitgenodigd deel te nemen aan de Inspiratietraining deskundigheidsbevordering, op locatie van Muzerije, of met het team op school.
 
Inschrijven voor Klas en Kunst 2017-2018 kan tot 20 mei 2018. 

MEER INFO RESERVEREN: Leonie Gossens
TELEFOON: 073 6141084
EMAIL: kunstencultuur@muzerije.nl
WEBSITE: www.muzerije.nl

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.