114 van 168 items

Het isometrische Dorp

Architectuurlessen

  • groep: 5, 6, 7, 8
  • datum opties: in overleg
  • duur: 2 tot 3 uur
  • genre: beeldend
  • locatie: op school
  • gezelschap: Architectuurlessen
  • kosten: 150 euro (excl. reis- en materiaalkosten)

Binnen deze opgave ontdekken de kinderen een speciale manier van tekenen. Namelijk in 3D, maar dan zonder perspectief. Deze parallelle projectie wordt ook wel “isometrie” genoemd. De workshop is daarmee een ideale inleiding in het maken van een ruimtelijke voorstelling op het platte vlak, alvorens “perspectief” in de klas te behandelen.

Wij begeleiden de kinderen in het leren tekenen in isometrie, geven inzicht in het maken van een eigen ontwerp en sturen aan op klassikale samenwerking. Het tekenformat hebben we namelijk zo gemaakt dat alle ontwerpen uit de klas kunnen worden samengevoegd tot één groot kunstwerk van aaneengeschakelde woningen. Een mooi resultaat voor aan de muur van het klaslokaal!
 

MEER INFO EN RESERVEREN: Wouter van Niel
TELEFOON: 0645792996
E-MAIL: info@architectuurlessen.nl
WEBSITE: www.architectuurlessen.nl

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.