0 tot 4!

11 dec 2018

Het begon als een onderzoek. Maar het begint steeds vaster vorm te krijgen: een Culturele Ladekast voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kindcentra de Matrix, de Hoven en Sterrenbosch onderzoeken met Bureau Babel de mogelijkheden om de Culturele Ladekast ook geschikt te maken voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Want juist in die leeftijdscategorie wordt al veel gedaan. En bijna alle scholen die met de Culturele Ladekast  werken, zijn een kindcentrum.

Kinderopvang en onderwijs hebben veel gemeen, maar werken ook met verschillende doelen. De Culturele Ladekast wordt uitgebreid, we zoeken nu uit wat en hoe.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters