Babelnetlezing over doendenken

26 mrt 2018

‘Docent is een tragisch beroep. Je werd opgeleid in een wereld die is vergaan, en geeft les voor een wereld die nog niet bestaat.’ Prikkelende stelling van filosoof Henk Oosterling, tijdens de Babelnetlezing op 20 maart in het Stedelijk Museum. Voor zo’n vijftig toehoorders schetste Henk een nieuwe werkelijkheid waarin alles met elkaar verbonden is. En hij liet zien hoe de leerlingen van een aantal Rotterdamse scholen daarop worden voorbereid.

‘The medium is the message’, volgens Henk Oosterling. We denken en werken nu nog vaak piramidaal (bottom up, naar het toppunt, sterk gericht op het individu), terwijl de wereld een netwerk is geworden: een samenleving waarin vrijwel alles draait om media en verbintenissen. Om daarin succesvol te kunnen groeien, zijn nieuwe vaardigheden nodig: the 21st century skills. Maar onze onderwijssystemen zijn achterhaald, stelt Henk, ‘leerlingen moeten totaal anders worden opgeleid’.

En dus pleit hij voor ‘doendenken’, een methodiek waardoor kinderen niet langer worden opgeleid tot passieve consumenten maar tot actieve participanten: ‘zelf doen’ is het credo. Mediawijsheid is daarbij essentieel: wat kunnen we met computers? Maar vooral ook: wat kunnen computers met ons? En ecowijsheid: hoe gaan we om met de natuur? En wat doen we met onze technologie in die natuur?

In Rotterdam zijn inmiddels een aantal scholen bezig met Henk’s eco-sociale-cirkel-aanpak; er worden lessen in judo, tuinieren, filosoferen, techniek en koken gegeven. Om de leerlingen zo te laten ervaren dat alles met elkaar verbonden is – ook zijzelf: van individu naar intervidu.

Geïnteresseerd in Henk’s ideeën? Hier lees je er meer over. 

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters