Cultuurpartner voor De Sprong

16 jan 2018

Sinds oktober werkt KC de Sprong met de Culturele Ladekast. De school zocht daarvoor een cultuurpartner die past bij de visie en missie van hun ontwikkelingsgerichte onderwijs. Bureau Babel vond Architectuurlessen.nl.

Architectuurlessen.nl werkt namelijk vanuit hetzelfde ontwikkelingsgerichte principe: kinderen krijgen een maatschappelijk probleem voorgelegd en proberen daar al onderzoekend en ontwerpend een oplossing voor te vinden.

De leerlingen op KC de Sprong gaan straks zelf onderzoek doen naar de geschiedenis van hun (nieuwe) wijk Groote Wielen: wie of wat leefde(n) hier vroeger? Daarnaast duiken ze in de geschiedenis van de Nederlandse woonwijk: hoe leefden jong en oud er vroeger samen? Hoe leven opa en oma nu eigenlijk? Wat hebben kinderen nodig? Hoe zou jij als opa/oma later willen wonen? Met de uitkomsten van hun onderzoek ontwerpen de kinderen vervolgens een wijk waar het in hun ogen prettig en duurzaam wonen is.

Foto: Corien den Enting

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters