De inspiratie van Hesther van Beest

26 mrt 2018

Functie: “Ik ben docente op de montessorischool De AQUAmarijn. En ik ben hier sinds vorig jaar ICC-er. Hoe dat zo gekomen is? Eigenlijk door een functioneringsgesprek met mijn directeur. Toen ik daarin aangaf wel een taak met meer verantwoordelijkheden te willen, opperde hij cultuurcoördinator. Ik kon me er aanvankelijk niet zo veel bij voorstellen, maar vind het nu erg leuk. Cultuureducatie staat nog in de kinderschoenen hier, maar ik ben echt de kartrekker en met van alles bezig: de versnellingsvraag, ‘Niet stapelen, maar vervangen’, de Culturele en digitale Ladekast.”

Waarom kunsteducatie?:  “Omdat kinderen die niet zo goed zijn in rekenen of spelling, daar kunnen laten zien dat ze misschien wel uitblinken in muziek, tekenen of drama. We zijn hier op school veel bezig met talentontwikkeling, we vinden het belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen en zo hun eigen talent ontdekken – bij alle vakken. Bij het wereldoriëntatieproject bijvoorbeeld presenteren de leerlingen hun eigen eindwerkstuk, precies zoals zij het zelf willen. Dat kan dus van alles zijn: een filmpje, een verhaal, iets uit klei, een maquette. Zo kunnen ze iedereen laten zien waar ze goed in zijn.”

Krijgt nieuwe ideeën van: “Dat vind ik een lastige vraag. Maar bijeenkomsten met cultuuraanbieders vind ik vaak heel inspirerend. En collega’s natuurlijk, studenten. En, guilty pleasure, social media. Van dat uitwisselen van ideeën op Facebook en Pinterest word ik echt heel blij. “

Laatste culturele bezoek: “Een cultuurconferentie in Ede. Een workshop over het creatieve proces was daar zo interessant dat ik gevraagd heb of ze het mijn collega’s op een studiedag ook komen vertellen. Ik ben daar dan zo enthousiast over, dan moet iedereen het weten.”

Nu op je nachtkastje: “De Linda. Ik lees graag tijdschriften, lekker ontspannen. En boeken over sporters vind ik mooi, interessant om meer te weten over de mens achter de prestatie. Mijn vriend en ik kijken veel sport en vragen elkaar dan weleens: ‘Zou jij er zo veel voor over hebben om dit te kunnen bereiken?’. En het antwoord is dan eigenlijk altijd: ‘Nee’.”

Motto: “Op een raam in mijn klas schrijf ik geregeld een spreuk. Nu staat er ‘Trek iets positiefs aan, dat past altijd’. Dat klopt heel erg bij mij: ik ben altijd oplossingsgericht. Ik zie soms wel beren op de weg, maar probeer dan steeds positief te zijn, te bedenken welke mogelijkheden er zijn. Ook in de klas. Of beter: juist in de klas.”

You can't start a fire without a spark

nieuwsfilters