Directiegesprekken Culturele Ladekast

26 mrt 2018

Hoe staat het met de Culturele Ladekast op school? Ieder jaar evalueren Bureau Babel en de schooldirecties de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.

In deze zogenaamde directiegesprekken, die altijd in het voorjaar plaatsvinden, bekijken we samen hoe de borging van cultuureducatie verloopt (met behulp van de Culturele Ladekast), hoe er wordt samengewerkt met de cultuurpartners en hoe kinderen en ouders reageren. Belangrijke en vruchtbare gesprekken, waardoor we cultuur een nog stevigere plek op school kunnen geven.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters