Eerste aanvraagronde Versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs

06 mrt 2018

De eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 opende maandag 5 maart. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en culturele instellingen samen te werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum.

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van projecten die de culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De projecten moeten een co-creatie zijn van een school en een culturele instelling. Een andere voorwaarde is een looptijd van minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

Bedragen
De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project. De subsidieregeling is een matchingsregeling. Dit houdt in dat scholen moeten minimaal hetzelfde bedrag moeten bijdragen aan de kosten van het project als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.

Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Wil je meer weten? Bezoek dan de website van het LKCA.

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.

nieuwsfilters