FUSIE

10 dec 2018

Dag dag allemaal,

Voor je ligt de laatste nieuwsbrief van Bureau Babel. Rond de wisseling van de seizoenen kwamen we 4 x per jaar in je digitale postbus. We brachten nieuws van Bossche culturele instellingen en kunstenaars, van scholen, van politieke ontwikkelingen. En dat alles op de gebieden waar kunst en onderwijs elkaar raken of wensen te raken.

Daaraan komt een eind.
Vanaf 1 januari a.s. zijn wij gefuseerd met de bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o. en Muzerije.

Onvermoeibaar gaan we in een nieuwe samenstelling onder de naam Babel voort. En brengen we nieuws van Bossche culturele instellingen en kunstenaars, van scholen, van politieke ontwikkelingen. En dat alles op de gebieden waar kunst en onderwijs elkaar raken of wensen te raken.
Zoals je van ons gewend bent. Maar dan anders.

Want we gaan afscheid nemen van degene die sinds jaar en dag de nieuwsbrieven voor ons schreef, Marc van Doornewaard.

Dag dag Marc, dankjewel!

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters