Krachten bundelen in de Hinthamerstraat

20 mrt 2018

Wij, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel zijn drie instellingen die verder willen gaan als één nieuwe organisatie aan de Hinthamerstraat. Wat ons bindt is onze ambitie om alle Bosschenaren te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en talenten. Deze nieuwe organisatie in 1 pand? Je hebt er niets aan als je het fundament niet sterk maakt!

Een nieuwe organisatie met verschillende functies die elkaar versterken en waar klassieke instituten als Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel gezamenlijk innoveren. Hoe mooi kan dat zijn? Bibliotheekwerk en kunst- en cultuureducatie gaan om gelijke kansen en zelfredzaamheid. Goed kunnen lezen, creatief kunnen zijn, kritisch kunnen denken: allemaal broodnodig in onze samenleving.

Zouden bibliotheken geen toekomst hebben? Is muziekeducatie en kunst- en cultuureducatie overbodig geworden? Wij denken daar heel anders over. Wij weten dat we een enorme toekomst hebben in een wereld waar informatie steeds meer binnenkomt via gekleurde filters en alleen maar in eigen  bubbels circuleert. De weg vinden naar de bibliotheek, naar muziek, naar theater en beeldende kunst: daar vroeg kennis mee maken is enorm belangrijk. En de locatie en uitstraling van het gebouw spelen daarin een grote rol.

In een wereld waar technologie, robots en data het steeds meer overnemen van de mens, zijn plekken van ont-moeting levensnoodzakelijk

Lucas de Man (ex-stadskunstenaar)

Het historische en prachtig verbouwde pand van de Muzerije alleen is veel te klein voor alles wat de nieuwe organisatie te bieden heeft. Slechts 40% van de bibliotheekcollectie past met veel moeite en ongemak in het gebouw. Zelfs in dit digitale tijdperk is dat een veel te kleine collectie en ook nog onoverzichtelijk, dus slecht toegankelijk. Individuele lees- en studieplekken kunnen alleen  worden behouden ten  koste  van de lokalen van de Muzerije. Daarmee zouden de cursisten, afgelopen jaren meer  dan 50% in aantal gegroeid, worden versnipperd over de stad. Het aantal beschikbare vierkante meters voor al deze functies is dramatisch lager dan in steden als Tilburg, Eindhoven en Breda. Wij houden dan ook een warm pleidooi  voor behoud van beide gebouwen voor de nieuwe organisatie.

In ’s-Hertogenbosch willen we erfgoed zorgvuldig in stand houden zodat iedereen er van kan genieten. Wij, met  onze krachten gebundeld aan de Hinthamerstraat, zijn zo’n openbare plek waar  iedereen welkom is, veilig en gastvrij. Achter de Sint-Jan, niet de minste plek in Den Bosch. Met de historie en de oude verhalen van beide  panden als basis en met onze blik op de toekomst wordt oud en nieuw op een voor iedereen toegankelijke wijze aan elkaar verbonden. En wij vragen de oude en nieuwe raadsleden van harte om daarin te investeren.

Nan van Schendel (Bibliotheek)
Maurits Haenen (Muzerije)
Jane van de Lest (Bureau Babel)

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.

nieuwsfilters