SUBSIDIEREGELING VERSTERKING CULTUUREDUCATIE VMBO

10 dec 2018


Scholen in het vmbo, vso en praktijkonderwijs kunnen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en te verankeren.

Met deze ‘Subsidieregeling Versterking Cultuureducatie’ wil het Fonds de scholen stimuleren om (samen met een culturele instelling) talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken, ook voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Per project is tussen de € 10.000 en € 50.000 beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt, uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.

Hier vind je uitgebreider informatie.

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters