Toekenning subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

01 apr 2017

Bureau Babel heeft goed nieuws! Onze subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit, periode 2017 - 2020, is door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. Dit betekent dat we zowel verbredend als verdiepend verder kunnen gaan met het borgen van cultuuronderwijs. In 2017 kunnen vier nieuwe scholen aansluiten bij dit traject.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit traject? Bel of mail naar Willemijn Derks, telefoon 073 6100667 of willemijn@bureaubabel.nl

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.

nieuwsfilters