Toekenning subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

01 apr 2017

Bureau Babel heeft goed nieuws! Onze subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit, periode 2017 - 2020, is door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. Dit betekent dat we zowel verbredend als verdiepend verder kunnen gaan met het borgen van cultuuronderwijs. In 2017 kunnen vier nieuwe scholen aansluiten bij dit traject.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit traject? Bel of mail naar Willemijn Derks, telefoon 073 6100667 of willemijn@bureaubabel.nl

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters