Vakoverstijgend erfgoed project op KC de Sprong

18 apr 2018

Antoni Gaudí, Le Corbusier en Rem Koolhaas: drie generaties architecten die afgelopen woensdag tijdens het erfgoed project op Kc de Sprong in de Groote Wielen zijn genoemd. Ieder om zijn eigen specifieke architectonische invloeden op het gebied van materiaal, vorm en lichtval.

Wouter van Niel van architectuurlessen.nl, heeft inmiddels drie workshops gegeven aan de groepen 7/8 in de klas van meester Bart en juf Steffie. In zijn workshops richt hij zich door middel van architectuur op de principes van ontwerpend leren. Naast een spurt langs architectonische bolwerken werden verschillende probleemstellingen behandeld: Wat is architectuur? Wat doet een architect? Wat bouwen zij? Wanneer wordt een object een gebouw? Wat voor activiteiten kunnen hierin plaatsvinden? Welke materialen worden er tegenwoordig gebruikt?
En vroeger? Welke materialen gebruikten ze toen? Hoe zag de Groote Wielen er lang geleden uit? Aan de hand van drie landkaarten werd de Groote Wielen uit drie tijden vergeleken. In 1755 was het nog een polderlandschap waar verschillende eendenkooien stonden. In 1996 was Rosmalen bewoonbaar en kwam er een bestemmingsplan voor de Groote Wielen.
Met een luchtfoto van nu werden de kinderen zich bewust van de grote veranderingen die nodig waren om de polder tot een kindvriendelijke woonwijk te maken. De groepen zijn op onderzoek gegaan naar de populatie in de wijk en hebben hiervoor meer dan 600 bewoners geïnterviewd en dit verwerkt in kleurrijke cirkeldiagrammen en grafieken.

Met deze informatie hebben ze een nieuw plan gemaakt voor een braakliggend stuk Groote Wielen waar tot op heden nog geen bestemmingsplan voor is. Dit stuk grond is verdeeld over 'kavelbeheerders' in de klas. Bij de invulling ervan is rekening gehouden met de inwoners, hun behoeften en (noodzakelijke) faciliteiten.

Tijdens dit project is erfgoed vakoverstijgend ingezet. Met vaardigheden als onderzoeken, kritisch denken, discussiëren, samenwerken en ontwerpen zijn de kinderen aan de slag gegaan. De vakken wiskunde, geschiedenis, techniek en aardrijkskunde zijn geïntegreerd. Na dit prachtige cultuurproject kan de school verschillende verplichte kerndoelen en bouwstenen uit de Culturele ladekast wegstrepen.

You can't start a fire without a spark

nieuwsfilters