VAN BUREAU NAAR BABEL

11 dec 2018

Op 1 januari houdt Bureau Babel op te bestaan. Samen met Muzerije en de bibliotheek gaat ze op in een nieuwe organisatie die (jawel) Babel gaat heten. Dat belooft grote veranderingen. Jane van de Lest, nog een paar weken directeur van Bureau Babel, legt uit.

“Ja, ik kijkt er erg naar uit. Ik denk dat de samenwerking namelijk tot veel meer samenhang kan leiden. Voor het onderwijs, voor Muzerije, de bieb, voor ons. Maar ook voor allerlei partijen in de stad die we nu nog niet of amper bereiken.

Ik verwacht bijvoorbeeld veel van de samenwerking tussen de leesconsulenten van de bibliotheek en onze kunstconsulenten. Je ziet dat het onderwijs aan het veranderen is: er wordt steeds meer gebruikgemaakt van middelen van buitenaf. Eigenlijk het verhaal van ‘Niet stapelen maar vervangen’, het project waar wij aan meedoen: welke doelen bereik ik met hulp van buiten, en wat kan ik daarvoor in de klas wegstrepen? De lees- en de kunstconsulent hebben allebei zo’n specifieke en bruikbare kennis van wat er in de stad én in de klas gebeurt; die bundeling levert straks echt een meerwaarde op voor de scholen.

Bovendien wordt het overzichtelijker allemaal. Voorheen had je als school met drie partijen te maken, straks is het er één: Babel. Het wordt dus niet alleen groter, maar – veel belangrijker – ook beter. En efficiënter georganiseerd.

Binnen die nieuwe organisatie blijven de bekende Bureau Babel-medewerkers voorlopig doen wat ze al deden. Behalve ik. Ik word een soort verbindingsofficier. Ik ga verbindingen leggen met allerlei organisaties in de stad en onderzoeken waar we voor bepaalde projecten samen kunnen optrekken, stadsbreed; in 2019 bijvoorbeeld bij de viering van 75 jaar bevrijding. Ik doe dat zo onafhankelijk mogelijk, hang als het ware boven de partijen. Door zo culturele clubs, zorginstellingen, onderwijs, alles wat maar klopt bij een thema samen te brengen, kunnen we het bereik van zo’n project enorm vergroten. En kunnen we van elkaar leren, continu.

Dus ja, ik heb er zin in. En voorzie voor Babel nog veel meer kansen en verbeteringen. Niet meteen, het moet groeien. Maar de eerste stappen zijn gezet.”

FOTO: KARIN JONKERS

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.

nieuwsfilters