ANBI-status en jaarverslag

ANBI PUBLICATIEPLICHT BUREAU BABEL

Naam van de instelling Stichting Bureau Babel
Fiscaal nummer NL850619725
Postadres Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch

Bestuurders
Ans Buys, voorzitter
Mark van der Schoor, secretaris
Felix van den Nieuwendijk, penningmeester
Teunis IJdens, lid
Hermie van Ommeren, lid
Els van der Pol, lid
Jos Straathof, lid

Beloningsbeleid
Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Directie en personeel: conform cao Kunsteducatie.
Gedetacheerd personeel: conform collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR).

Activiteiten
Het jaarverslag van 2018 kunt u in de onderstaande PDF inzien.
 

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.