Bestuur

Het bestuur van Stichting Bureau Babel

Voorzitter: Ans Buys
aanjager innovaties lerarenopleidingen, lid Raad van Toezicht Fonds Cultuurparticipatie, voorzitter Raad van Toezicht Factorium Podiumkunsten, voorzitter Erasmus Festival Brabant, bestuurslid Theaterfestival Boulevard, November Music en Erfgoed Brabant

Penningmeester: Felix van den Nieuwendijk
administrateur sector stadsontwikkeling bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch, voorzitter oudervereniging basisschool ’t Ven Rosmalen

Lid: Teunis IJdens
senior adviseur onderzoek & beleid, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), lid van de Adviescommissie Geschiedenis en
Letteren van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Lid: Els van der Pol
directeur Onderwijs en ontwikkeling Stichting Signum

Lid: Mark van der Schoor
advocaat / partner Holla advocaten 's-Hertogenbosch

Lid: Jos Straathof
docent filosofie/ethiek en journalistiek, voorzitter Stichting Paul van Kemenade Quintet en lid redactieraad Univers

Lid: Hermie van Ommeren
Raadsgriffier gemeente Maasdriel

image by WebDog

You can't start a fire without a spark