Medewerkers & contact

Bureau Babel is sinds 1 januari 2019 gefuseerd met Muzerije en Bibliotheek 's-Hertogenbosch. Onze nieuwe naam: BABEL.

Vanuit het 'oude' Bureau Babel werken op de nieuwe afdeling Onderwijs & Educatie van BABEL:
YvonneAttema@babeldenbosch.nl
GulerOtur@babeldenbosch.nl
SanneBerger@babeldenbosch.nl
WillemijnDerks@babeldenbosch.nl

Jane van de Lest is werkzaam bij BABEL als verbinder in culturele dingen: JaneVanDeLest@babeldenbosch.nl

 

Ons adres is:
Hinthamerstraat 72-74 | 5211 MR ‘s-Hertogenbosch 

 

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.