Medewerkers & contact

Bureau Babel is sinds 1 januari 2019 gefuseerd met Muzerije en Bibliotheek 's-Hertogenbosch. Onze nieuwe naam: BABEL.

Vanuit het 'oude' Bureau Babel werken op de nieuwe afdeling Onderwijs & Educatie van BABEL:
YvonneAttema@babeldenbosch.nl
GulerOtur@babeldenbosch.nl
SanneBerger@babeldenbosch.nl
WillemijnDerks@babeldenbosch.nl

Jane van de Lest is werkzaam bij BABEL als verbinder in culturele dingen: JaneVanDeLest@babeldenbosch.nl

 

Ons adres is:
Hinthamerstraat 72-74 | 5211 MR ‘s-Hertogenbosch 

 

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.