Missie & visie

Bureau Babel is hèt bureau voor kunst- en cultuureducatie in ’s-Hertogenbosch. Wij richten ons - in opdracht van de gemeente - op de kunstzinnige ontwikkeling van scholieren van 4 tot 18 jaar.

Kunst en cultuur maken het leven aangenamer. De schoonheid van een schilderij, de dramatische werking van een toneelvoorstelling; we worden opgetild en verhouden ons opnieuw tot de dagelijkse werkelijkheid. Maar het is niet de enige reden waarom wij het belangrijk vinden dat kinderen ermee in aanraking komen. Een open blik, nieuwsgierigheid, keuzes maken, verbeeldingskracht, kennis van zaken, betekenis geven, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, originaliteit, vrijheid van denken, durven; het zijn zaken die in de praktijk van de kunsten zichtbaar worden. Kunst en cultuur vormen door deze karakteristieke aspecten een leerzame en uitdagende omgeving voor de jeugd…

De volledige tekst is hieronder te downloaden (2 pagina's pdf)

image by WebDog

You can't start a fire without a spark