Wat doet Bureau Babel?

Bureau Babel is een spin in het web, intermediair tussen cultuur en onderwijs

We organiseren, voor en met partners, het provinciale ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’-programma in Den Bosch.

We verzorgen Babelnet, het netwerk voor kunst- en cultuureducatie, waar Bossche scholen en culturele instellingen hun kennis en ervaringen delen.

We brengen het kunstaanbod en vragen uit het onderwijs in Den Bosch samen; we inventariseren de culturele projecten bij de Bossche kunstenaanbieders en onderzoeken hoe we deze aan het onderwijs kunnen koppelen.We selecteren, programmeren en organiseren schoolvoorstellingen voor de Bossche basisscholen.

We werken als B5 samen met de stedelijke bureaus voor cultuureducatie in Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de Culturele Ladekast.

We programmeren een aantal familievoorstellingen in de Bossche theaters of adviseren daarbij.

We organiseren culturele activiteiten voor het Bossche onderwijs: bijvoorbeeld de Uitlokdag voor havo/vwo en de CultuurSJOK voor vmbo-leerlingen. Maar we stellen evengoed culturele programma’s op maat samen.

We leveren maatwerk; stellen voor zowel scholen als voor instellingen specifieke culturele programma’s en projecten samen, die precies aansluiten bij een activiteit, doelgroep of ruimte.

We signaleren nieuwe ontwikkelingen in het culturele veld en gaan hiermee aan de slag.

We informeren belangstellenden over o.a. subsidies, bijscholingstrajecten, vakliteratuur en actuele ontwikkelingen – lokaal, regionaal en landelijk.

We inspireren en motiveren – zowel onderwijs als het culturele veld – door actuele thema’s en ontwikkelingen (als onderwijsontwikkelingen en beleidsontwikkelingen) te signaleren en te presenteren.

We bezoeken jaarlijks scholen om te weten wat er speelt. En om zo nog duidelijker te krijgen waar en hoe we mogelijk kunnen ondersteunen.

image by WebDog

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.